Archive for the ‘Religion’ category

Samma dumma argument igen……..

mars 15, 2008

Återigen så kommer en religiös intellektuell  med samma, redan bort förklarade, argueent till varför religion när nödvändig, att ateism är en religion, att Hitler och Stalin  var motiverade  av sin ateism vid  sina illdåd, PZ Myers  kväser återigen dessa argument på sin hemsida, själv vill jag  bara tillägga, att ateism är lika mycket  religion som flintskallighet är en frisyr…….

Annonser

Himlens diktatur – inte sannolikt

oktober 18, 2007

Den senaste har vi nåtts av rapporter om att religiösa friskolor skulle låt tron styra vad som undervisas i den naturvetenskapliga ämnena, speciellt i biologin och fysiken. Vår skolminister vill ge skolverket större medel för kontrollera skolor samt större möjligheter att bestraffa skolor när de för in tro i undervisningen. Rätt så! Tro hör inte hemma i vetenskap, slutledning och empirism är vad som behövs.

De resultat som naturvetenskapen givit har på samtliga fronter, tvingat tillbaka de domäner som han/hon skulle kunna inverka på; Darwins evolutionslära har tagit loven av kreationismen, Geologi och fysik har givit en tid på jordens och universums ålder som är flera tiopotenser högre än den kristna lyckas få från bibeln samt visar inga spår av någon syndaflod. Dessutom skiljer sig den historeskrivning som finns i bibeln totalt ifrån den som fås från arkeologiska efterforskningar.

Sålunda finns det ingen grund för en tesistisk gud, möjligtvis en desitisk gud som kört igång sin skapelse och låter den stå och köra. Han har inte lämnat efter sig något bevis på sin existens som vi har upptäckt . (kanske kör han ett jämförande experiment?)

Så även om domen inte är avkunnad är det mycket troligare att det helt enkelt inte finns någon gud, även om man som vetenskapsman måste hålla dörren öppen.

Man jag tar hellre empiri och slutledning än tro, då de första med större sannolikhet ger mig rätt än fel, även om inte alla tycks veta bättre!