Archive for the ‘Upphovsrätt’ category

Upphovsrätt = äganderätt?

januari 9, 2008

Som ni kanske har märkt så är det stor debatt om upphovsrätt i allmänhet och fildelning i synnerhet , till exempel i Expressen/GT och i bloggosfären , t.ex. Blogge, Regebro, Oscar Swartz mfl. Istället för att rappa upp alla argumenten gång till, vill jag ta upp en aspekt som jag tycker har glömts, Nämligen hur verket får förändras efter skapandet.

Enligt min ringa åsikt, så är det enbart upphovsmannen som har rätten till associeras till sitt verk, dvs om jag skriver en bok, ett stycke musik eller ett filmmanus, så skall ingen kunna använda sig av större delar av det för sitt eget skapande utan dennes godkännande, dvs för att ett enkelt exempel, man kan inte byta ut namnen på karaktärerna i JK Rowlings Harry Potter böcker, utan att hänvisa till originalet om man gör det på okommersiell basis (fan fiction). Är det kommersiellt så får man skaffa tillstånd av upphovsmannen.

Annonser